EU och framtiden

Home / EU och framtiden

EU och framtiden

Den Europeiska unionen har genomgått många omvandlingar sedan den grundades. Från att ha varit en kol- och stålunion med bara en handfull medlemmar på 1950-talet har EU växt till en 28 medlemsstater stor union med omfattande politisk och ekonomisk betydelse. Samtidigt har även Europa förändrats. Tyskland har enats, Medelhavets militärdiktaturer har blivit demokratiska, det forna östblocket har spruckit och Europa har blivit mer enat. Många anser dock att unionen har blivit för stor och fått för mycket inflytande över medlemsländerna. EU-kritiska vindar blåser över Europa. Det tydligaste exemplet på det är det brittiska beslutet att utträda ur EU. Hur ser framtiden ut för unionen?

EU befinner sig i en kris

EU och gränsfriheten

Just nu är Europa och EU mitt i en krisperiod. De ekonomiska problemen och flyktingkrisen har satt unionens handlingsförmåga och världsbild på prov. Stora massor av människor från krisdrabbade länder i Mellanöstern och Afrika har vandrat över de europeiska gränserna för att söka asyl i Europa. Många länder, däribland Sverige, har infört tillfälliga gränskontroller för att kunna hantera flyktingströmmarna. Det har talats om att Schengenavtalet, som medför öppna gränser i Europa, borde omförhandlas. Samtidigt är Schengenavtalet och gränsfriheten en viktig beståndsdel av unionens grundtankar.

Frågan om Schengens framtid har diskuterats ivrigt på europeiska toppmöten de senaste åren. Trots att Schengensamarbetet tampas med väldigt många utmaningar just nu är de flesta av medlemsstaternas makthavare dock överens om att principen om ett gränsfritt Europa måste bevaras i framtiden. Den främsta anledningen är att Schengensamarbetet, trots sina brister, medför ekonomiska fördelar för medlemsstaterna i EU. Förutom att samarbetet gör det möjligt för EU-medborgare att jobba i andra EU-länder underlättas också den europeiska handeln av att det inte finns gräns- och tullkontroller.

EU och demokratin

Det finns många som vill se ett mer handlingskraftigt EU som för en starkare gemensam politik, men samtidigt tyder opinionsundersökningar på att européerna är allt mer kritiska till unionen. I flera länder har EU-kritiska, nationalistiska och populistiska partier fått ett stort väljarstöd. En anledning till det är att många anser att det finns brister i hur demokratin fungerar i unionen. Det har framförts förslag om att unionens institutioner måste förnyas i grunden och bli mer demokratiska. Det är inte otänkbart att medborgarna kommer att få mer inflytande över unionens verksamhet i framtiden men vägen dit är lång och komplicerad.

Britterna röstade för att lämna unionen och i andra medlemsstater finns rörelser som vill att liknande omröstningar ordnas i deras länder. Enligt experter var invandringen en bidragande orsak till att Storbritannien röstade ja till ”Brexit”. Flyktingkrisen förvärrade situationen ytterligare. Dessutom var många kritiska till demokratiproblemen och ansåg att Storbritannien hade förlorat för mycket av sitt självbestämmande. Yngre britter röstade dock för att stanna i EU. Det är ett mönster som kan ses i hela Europa – i allmänhet är de yngre generationerna mer välvilliga till unionen. Det kan betyda att vi får se en positivare attityd till unionen i framtidens Europa.

Framtiden är i EU:s händer

Man kan säga vad man vill om den Europeiska unionen men den har tryggat fred och stabilitet i Europa i mer än 60 år. För EU-vänner var Storbritanniens beslut att lämna unionen ett bakslag. Det är en varningssignal som visar att det finns ett utbrett missnöje med hur dagens union fungerar. Trots att unionen har ett lågt förtroende och kämpar med många kriser kommer den dock att spela en viktig roll i Europas framtid. Om man lyckas reformera unionen och göra den mer demokratisk ser framtiden ljusare ut för EU.