Påverkar Brexit Sverige?

Home / Påverkar Brexit Sverige?

Påverkar Brexit Sverige?

Brexit kallas det val som nyligen hölls i Storbritannien, vilket innebär att de röstat för att lämna EU. Ordet är en sammansättning av ”Britain” och ”Exit” och är ett faktum som kan ha stor politisk påverkan, även inom Sveriges gränser. Folkomröstningen hade ett otroligt högt valdeltagande: över 70% av de röstberättigade utnyttjade sin rösträtt. Det slutade med en vinst för sidan som förespråkade ett uttåg, och de vann med dryga 53% av alla röster. England och Wales röstade för Brexit, medan Nordirland och Skottland röstade för att stanna kvar i EU.

Brexit är en historisk omröstning

Brexit påverkar hela världen

Att Storbritannien röstat för ett utträde ur EU är ett faktum som påverkar hela världsekonomin. Uttåget har inte trätt i kraft ännu, men vi kan redan se följder av den dramatiska omröstningen. Världens börser reagerade på Brexit med att falla kraftigt och Storbritannien tappade sin AAA-kreditvärdighet. Det innebär att landet kommer få betala en högre ränta på tagna lån än förut. Valet ägde rum den 23 juni och har bidragit med en hel del osäkerhet. Beslutet diskuteras dock fortfarande kraftigt i hela Europa.

En trolig effekt som ett brittiskt uttåg ur EU kan ha på vårt land är en ökad press från EU på länder som inte är med i eurosamarbetet. Brexit skulle innebära att en stor maktstat i Europa lämnar EU. Det skulle också mycket möjligt kunna innebära att medlemsländer som använder euro skulle sätta ett ökat tryck på länder som fortfarande inte är med i samarbetet. Mer generellt är det troligt att samarbetet i den europeiska unionen skulle kunna ifrågasättas i en mycket högre grad.

En osäker väntan

Den svenska kronan riskerar att påverkas negativt av den globala osäkerhet som ett brittiskt uttåg ur EU kan innebära. Det betyder att Även Sverige påverkas av Englands uttåg ur EU, och med dem resten av Storbritannien. På sikt är det dock en möjlighet att det svajiga samarbetet runt euron kommer hjälpa till att stärka kronan genom ett ökat kapitalflöde. Brexit kommer inte att träda i kraft förrän först två år efter ett klubbat beslut, vilket ger tillräckligt med tid för att komma underfund med hur Storbritannien kommer att ställa sig till viktiga frågor, så som handel och invandring.

Det är fullt möjligt att Brexit kommer att skapa en stor osäkerhet i Europa, vilket kan resultera i en minskad tillväxt inom hela EU. För Storbritannien är det troligt att ett uttåg åtminstone i början kommer att innebära en mycket skör ekonomi. För svenska medborgare som bor och arbetar i Storbritannien kan valet innebära negativa följder eftersom Storbritannien inte kan ge några garantier om uppehållstillstånd för svenskar, om det inte ges ett liknande löfte för de miljoner brittiska medborgare som bor i övriga Europa.

Brexit kan ha gigantiska konsekvenser

Även om frågan om Brexit är långt ifrån slutförhandlad, så visar valresultatet att Storbritannien inte längre vill vara med i det europeiska samarbetet. Ett eventuellt uttåg är en sak som tveklöst kommer vara ett hett debattämne en lång tid framöver. De negativa följder som ett brittiskt uttåg ur EU hade inneburit är en sak som redan nu påverkat världens börser negativt. Resultatet har tvingat ner det brittiska pundet till rekordlåga nivåer. Det europeiska samarbetet är minst sagt sviktande, och att en europeisk maktstat väljer att stå utanför är oerhört allvarligt.